„TAK MI SIĘ NIE CHCE” – jak odnaleźć motywację do działania?

W jednej ze swoich piosenek zespół Mikromusic śpiewa: „Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce…”, co moim zdaniem dobrze opisuje stan znany każdemu z nas, bo każdemu z nas się czasami „nie chce”.

Stan „niechcenia” sam w sobie nie jest niczym złym – może być on ważną informacją o niezaspokojonych potrzebach (jak np. odpoczynku). Gdy się on jednak przedłuża wówczas warto mu się przyjrzeć i podjąć kroki, które pozwolą na wprowadzenie zmian w sposobie i organizacji pracy tak, by w naszych działaniach znowu pojawiła się energia oraz radość.

Aby to ułatwić zapraszam na szkolenie:

 „TAK MI SIĘ NIE CHCE” – jak odnaleźć motywację do działania?

Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób, które doświadczają w swojej pracy spadku motywacji, doświadczają objawów zniechęcenia i spadku zaangażowania.

Korzyści z uczestnictwa:

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

  • dowiesz się, jak jest definiowana motywacja oraz poznasz najbardziej popularne koncepcje motywacyjne
  • zapoznasz się z pojęciem przepływu (flow) i zidentyfikujesz czynniki, które mają na niego wpływ
  • przyjrzysz się własnej hierarchii wartości (wg koncepcji Miltona Rokeach’a)
  • rozpoznasz i nazwiesz własne potrzeby oraz zdefiniujesz strategie ich realizacji
  • nauczysz się wyznaczać realistyczne cele oraz definiować kroku potrzebne do ich realizacji
  • stworzysz plan działania zwiększający automotywację

Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami, skupiając się głównie na możliwości ćwiczenia i rozwijania umiejętności osób uczestniczących.

Prowadząca: Eliza Zadłużny

Czas trwania szkolenia: 16 godzin warsztatowych

Termin:

Koszt:

Scroll to Top