WARSZTATYPracownia Ciała to również przestrzeń interdyscyplinarnej wymiany myśli i doświadczeń.

Zapraszamy na weekendowe warsztaty rozwojowe, spotkania ze specjalistami zewnętrznymi z zakresu m.in.:

Porozumienia bez Przemocy (NVC),
Dobrostanu i rezyliencji,
Psychodietetyki,
Automasażu twarzy,
Arteterapii,
Integracji psychofizycznej, etc.


warsztaty pracownia ciała
Aktualna oferta warsztatów znajduje się poniżej oraz w aktualnościach.

Wszystkie prowadzone zajęcia opierają na aktywnych metodach pracy, zapewniając ich uczestnikom oraz uczestniczkom warunki sprzyjające zdobywaniu wiedzy, doskonaleniu umiejętności oraz odkrywaniu osobistego potencjału.

Sprawność fizyczna, siła, wytrzymałość jest jedynie początkiem do wspaniałej przygody z ruchem, doświadczania przyjemności bycia we własnym ciele i działania. Dlatego na naszych zajęciach nie ma ani gorszych, ani lepszych. Każdy przychodzi z własnym doświadczeniem i pracuje nad sprawnością swojego ciała.

Tutaj sprawność rozumiemy zarówno jako świadomość ciała, jak i jego siłę, wytrzymałość, gibkość i mobilność. Podstawą treningu jest ekspresja własna.

Ćwiczymy w myśl zasady, że każdy trening jest inny, każdy trener jest inny, każdy ćwiczący jest inny.

Scroll to Top