TRENING

Czym jest trening „Body&Mind”

Trening „Body&Mind” korzysta z najlepszych praktyk ruchowych oraz świadomościowych technik integrujących ciało i umysł, takich jak: Pilates Core Stability, Joga, terapia tańcem i ruchem, improwizacja taneczna, taniec współczesny.

Trening „Body&Mind” to przede wszystkim poszukiwanie własnej drogi w poruszaniu się w myśl zasady ciałopozytywności, wsłuchiwanie się w siebie i wykorzystanie w pełni potencjału ciała, bo ruszając się poznajemy samych siebie.

Ćwiczymy tylko indywidualnie lub w grupach kameralnych do 3 osób,
tak by zawsze czuć się komfortowo i mieć bezpośredni kontakt z prowadzącym.

Plan treningowy układany jest indywidualnie, na podstawie wcześniej przeprowadzonego wywiadu.

Trening „Body&Mind” wykracza daleko poza konwencjonalne wyobrażenie ruchów spotykanych na zajęciach fitness. Łączy w sobie trening ciała i umysłu traktując je jako jedność. Po nauczeniu Cię podstawowych ruchów wprowadzimy elementy swobodnej improwizacji, w której ciało podąża za umysłem, a umysł za ciałem. Będziemy poszukiwać ruchu autentycznego wypływającego z emocji, gestu i pamięci ciała.

Sprawność fizyczna, siła, wytrzymałość jest jedynie początkiem do wspaniałej przygody z ruchem, doświadczania przyjemności bycia we własnym ciele i działania. Dlatego na naszych zajęciach nie ma ani gorszych, ani lepszych. Każdy przychodzi z własnym doświadczeniem i pracuje nad sprawnością swojego ciała.

Tutaj sprawność rozumiemy zarówno jako świadomość ciała, jak i jego siłę, wytrzymałość, gibkość i mobilność. Podstawą treningu jest ekspresja własna.

Ćwiczymy w myśl zasady, że każdy trening jest inny, każdy trener jest inny, każdy ćwiczący jest inny.

Dla kogo:

Trening adresowany jest dla każdego niezależenie od stopnia zaawansowania ruchowego i poczucia swojej fizyczności.

Gwarantujemy, że ćwicząc z nami uwolnisz się od dolegliwości bólowych kręgosłupa, zwiększysz swoją mobilność, a dzięki poznawaniu nowych wzorców ruchowych zaczniesz lepiej, bo zdrowiej funkcjonować w codziennym życiu.

Efekty

Redukcja stresu
Uwolnienie od napięć
Redukcja dolegliwości bólowych układu ruchu
Reedukacja wzorców ruchowych
Wzrost poczucia kontaktu z własnym ciałem

Scroll to Top